Hallitus

Juuka-seuran toimintaa ja kehitystyötä johtavat syyskokouksen valitsema hallitus ja toiminnanjohtaja, jotka vastaavat myös yleisten kokousten tekemien päätösten toimeenpanosta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsumana päättämään kulloinkin ajankohtaisista asioista, toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta ja talouden seurannasta.

Hallitus valitsee toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa eri tehtävien hoitoa varten tarpeellisiksi katsomansa toimikunnat.

Hallitus 2019

  • Pekka Pietiäinen, puheenjohtaja
  • Arja Lehikoinen, varapuheenjohtaja
  • Seppo Kettunen
  • Ari Koivuselkä
  • Hannu Lehtoranta
  • Kastehelmi Miettinen
  • Väinö Maksimainen
  • Päivi Puhakka
  • Sinikka Väyrynen
  • toiminnanjohtaja Pasi Karjalainen, sihteeri