Hallitus

Juuka-seuran toimintaa ja kehitystyötä johtavat syyskokouksen valitsema hallitus ja toiminnanjohtaja, jotka vastaavat myös yleisten kokousten tekemien päätösten toimeenpanosta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsumana päättämään kulloinkin ajankohtaisista asioista, toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta ja talouden seurannasta.

Hallitus valitsee toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa eri tehtävien hoitoa varten tarpeellisiksi katsomansa toimikunnat.

Hallitus 2020

  • Pekka Pietiäinen, puheenjohtaja
  • Arja Lehikoinen, varapuheenjohtaja
  • Seppo Kettunen
  • Hannu Lehtoranta
  • Eija Meriläinen
  • Kastehelmi Miettinen
  • Väinö Maksimainen
  • Anna-Liisa Nykyri
  • Sinikka Väyrynen
  • toiminnanjohtaja Pasi Karjalainen, sihteeri